TIN NỔI BẬT

 • Thứ năm, ngày 25-05-2017
 • 08:00

  Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016-2017

  Phòng 106 - Cơ sở 1
 • Thứ năm, ngày 08-06-2017
 • 08:00

  Hội nghị sơ kết 05 năm cuộc vận động xây dựng phong cách cán bộ Đoàn

  Hội trường Thành đoàn (01 Phạm Ngọc Thạch)